آگهی استخدام پیتزا زن

استخدام پیتزا زن

1397-07-20

استخدام پیتزا زن جهت کار در رستوران ایتالیایی

استخدام پیتزا زن جهت کار در رستوران ایتالیایی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی