آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مشاوره و حقوقی

استخدام منشی خانم در دفتر مشاوره و حقوقی

1398-07-20

استخدام منشی خانم در دفتر مشاوره و حقوقی به صورت تمام وقت با حقوق 800.000 تومان

استخدام منشی خانم در دفتر مشاوره و حقوقی به صورت تمام وقت با حقوق 800.000 تومان

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی