آگهی استخدام منشی خانم در باشگاه شطرنج مدرن

استخدام منشی خانم در باشگاه شطرنج مدرن

1398-07-21

استخدام منشی خانم در باشگاه شطرنج مدرن در دو شیفت کاری با حقوق 1/100 م

استخدام منشی خانم در باشگاه شطرنج مدرن در دو شیفت کاری با حقوق 1/100 م

کرج میدان نبوت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی