آگهی استخدام فروشنده بوتیک

استخدام فروشنده بوتیک

1397-08-19

استخدام فروشنده خانم متعهد به کار و منظم جهت همکاری در بوتیک زنانه منطقه گوهردشت کرج

استخدام فروشنده خانم متعهد به کار و منظم جهت همکاری در بوتیک زنانه منطقه گوهردشت کرج

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی