آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-07-19

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی گرم و خوش برخورد آراسته با حقوق 500.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی گرم و خوش برخورد آراسته با حقوق 500.000 تومان

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی