آگهی استخدام منشی آقا در تاکسی تلفنی

استخدام منشی آقا در تاکسی تلفنی

1398-07-19

استخدام منشی آقا در تاکسی تلفنی به صورت پاره وقت با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

استخدام منشی آقا در تاکسی تلفنی به صورت پاره وقت با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی