آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-07-18

استخدام گرافیست در شرکت مجاز بدون نیاز به حضور در محل کاری. افراد خلاق- خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز بدون نیاز به حضور در محل کاری. افراد خلاق- خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی