آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

1398-07-18

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز. درآمد مناسب برای افراد جوان - خلاق - متعهد و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز. درآمد مناسب برای افراد جوان - خلاق - متعهد و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی