درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-07-17

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت ارتقا سطح خدمات خود. افراد ماهر - خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت ارتقا سطح خدمات خود. افراد ماهر - خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی