درج آگهی استخدام به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز رایگان است .

آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-07-17

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت ارتقا سطح خدمات خود. افراد ماهر - خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت ارتقا سطح خدمات خود. افراد ماهر - خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران نازی آباد

*******۰۲

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی