درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-17

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش های تخصصی در صورت نیاز برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی مرتبط

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش های تخصصی در صورت نیاز برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی مرتبط

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی