درج آگهی استخدام به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز رایگان است .

آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-17

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش های تخصصی در صورت نیاز برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی مرتبط

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش های تخصصی در صورت نیاز برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی مرتبط

تهران انقلاب

*******09923

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی