درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-07-17

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود برای فعالیت غیر حضوری.افراد فعال و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود برای فعالیت غیر حضوری.افراد فعال و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی