درج آگهی استخدام به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز رایگان است .

آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-07-17

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود برای فعالیت غیر حضوری.افراد فعال و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود برای فعالیت غیر حضوری.افراد فعال و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران پیروزی

*******09120

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی