آگهی استخدام منشی خانم در شرکت لوحه سازان

استخدام منشی خانم در شرکت لوحه سازان

1398-07-17

استخدام منشی خانم در شرکت لوحه سازان با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده مشتاق سوم

استخدام منشی خانم در شرکت لوحه سازان با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده مشتاق سوم

اصفهان مشتاق سوم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی