آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-07-17

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر برای چند ساعت فعالیت در روز. افراد خوش برخورد و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر برای چند ساعت فعالیت در روز. افراد خوش برخورد و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی