آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز

1398-07-17

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز.مناسب افراد آشنا به شبکه های اجتماعی - ادیت عکس ها و ترجمه حرفه ای متون

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز.مناسب افراد آشنا به شبکه های اجتماعی - ادیت عکس ها و ترجمه حرفه ای متون

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی