آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-07-17

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر. افراد دارای تجربه کاری بالا - تحصیلات مرتبط و آشنا به امور فنی در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر. افراد دارای تجربه کاری بالا - تحصیلات مرتبط و آشنا به امور فنی در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی