آگهی استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه مجاز

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه مجاز

1398-07-17

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه مجاز. افراد جوان - آشنا به امور فنی و رایانه و داری خودرو در ارتباط باشند

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه مجاز. افراد جوان - آشنا به امور فنی و رایانه و داری خودرو در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی