آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

1398-07-17

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر با درآمد مناسب برای افراد منظم - آشنا به امور فنی رایانه و دارای فن بیان بالا

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر با درآمد مناسب برای افراد منظم - آشنا به امور فنی رایانه و دارای فن بیان بالا

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی