آگهی استخدام پیک موتوری در کترینگ

استخدام پیک موتوری در کترینگ

1397-08-19

استخدام پیک موتوری فعال و آشنا به منطقه بصورت تمام وقت و نیمه وقت همراه با مکان خواب و استراحت و غذا جهت همکاری در کترینگ حوالی دهکده المپیک

استخدام پیک موتوری فعال و آشنا به منطقه بصورت تمام وقت و نیمه وقت همراه با مکان خواب و استراحت و غذا جهت همکاری در کترینگ حوالی دهکده المپیک

تهران دهکده المپیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی