آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-07-17

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با تایم کاری و شرایط مناسب برای افراد مسئولیت پذیر- فعال و آشنا به امور تخصصی

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با تایم کاری و شرایط مناسب برای افراد مسئولیت پذیر- فعال و آشنا به امور تخصصی

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی