آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

1398-07-17

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر . افراد فعال - خوش برخورد - آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر . افراد فعال - خوش برخورد - آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی