آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-07-17

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر. افراد خوش برخورد - آشنا به امور فضای مجازی و ترجمه متون در ارتباط باشند

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر. افراد خوش برخورد - آشنا به امور فضای مجازی و ترجمه متون در ارتباط باشند

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی