آگهی استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

1398-07-17

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد خلاق - خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد خلاق - خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی