آگهی استخدام خواننده در موسسه هنری

استخدام خواننده در موسسه هنری

1398-07-17

استخدام خواننده در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش صدا و علاقمند به فعالیت در این زمینه در ارتباط باشند

استخدام خواننده در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش صدا و علاقمند به فعالیت در این زمینه در ارتباط باشند

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی