آگهی استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

1398-07-17

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی با امکان فعالیت غیر حضوری. افراد خلاق - فعال و آشنا به دیزاین در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی با امکان فعالیت غیر حضوری. افراد خلاق - فعال و آشنا به دیزاین در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی