آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز

استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز

1398-07-15

استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز با درآمد مناسب و بیمه برای افراد آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز با درآمد مناسب و بیمه برای افراد آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی