آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال اداری

استخدام منشی خانم در شرکت فعال اداری

1398-07-15

استخدام منشی خانم در شرکت فعال اداری با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت فعال اداری با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

اصفهان ملک شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی