آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در تولیدی پنجره پی وسی و سقف کاذب کناف

استخدام دو نفر منشی خانم در تولیدی پنجره پی وسی و سقف کاذب کناف

1398-07-15

استخدام دو نفر منشی خانم در تولیدی پنجره پی وسی و سقف کاذب کناف با حقوق 700.000 تومان در محدوده بلوار الهیه

استخدام دو نفر منشی خانم در تولیدی پنجره پی وسی و سقف کاذب کناف با حقوق 700.000 تومان در محدوده بلوار الهیه

مشهد بلوار الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی