آگهی استخدام منشی در کلینیک روانشناسی

استخدام منشی در کلینیک روانشناسی

1398-07-15

استخدام منشی در کلینیک روانشناسی به صورت تمام وقت با حقوق 600.000 تومان

استخدام منشی در کلینیک روانشناسی به صورت تمام وقت با حقوق 600.000 تومان

مشهد سجاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی