آگهی استخدام منشی خانم در دفتر پخش پارچه پرده

استخدام منشی خانم در دفتر پخش پارچه پرده

1398-07-15

استخدام منشی خانم در دفتر پخش پارچه پرده با ساعت کار 9 الی 14 و حقوق 600.000 تومان

استخدام منشی خانم در دفتر پخش پارچه پرده با ساعت کار 9 الی 14 و حقوق 600.000 تومان

مشهد مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی