آگهی استخدام کارمند اداری خانم در هتل درویشی

استخدام کارمند اداری خانم در هتل درویشی

1398-07-15

استخدام کارمند اداری خانم در هتل درویشی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده امام رضا

استخدام کارمند اداری خانم در هتل درویشی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده امام رضا

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی