آگهی استخدام منشی اداری خانم در یک مجموعه دکوراسیون داخلی معتبر

استخدام منشی اداری خانم در یک مجموعه دکوراسیون داخلی معتبر

1398-07-16

استخدام منشی اداری خانم در یک مجموعه دکوراسیون داخلی معتبر با ظاهر مناسب با حقوق 2 م

استخدام منشی اداری خانم در یک مجموعه دکوراسیون داخلی معتبر با ظاهر مناسب با حقوق 2 م

مشهد تورج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی