آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-07-16

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به نگارش متون و امور سایت در ارتباط باشند

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به نگارش متون و امور سایت در ارتباط باشند

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی