آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری

استخدام منشی خانم در دفتر اداری

1398-07-16

استخدام منشی خانم در دفتر اداری به صورت تمام وقت با حقوق 800.000 تومان محدوده کوهسنگی

استخدام منشی خانم در دفتر اداری به صورت تمام وقت با حقوق 800.000 تومان محدوده کوهسنگی

مشهد کوهسنگی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی