آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه مجاز

1398-07-16

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه مجاز. شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد -فعال و آشنا به کار

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه مجاز. شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد -فعال و آشنا به کار

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی