آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا

استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا

1398-07-16

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت کار در تهیه غذا با درآمد مکفی

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت کار در تهیه غذا با درآمد مکفی

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی