آگهی استخدام راننده با وانت و نیسان مسقف

استخدام راننده با وانت و نیسان مسقف

1398-07-16

استخدام تعداد ۶ نفر راننده منظم با وانت و نیسان مسقف جهت پخش با مزایای خوب

استخدام تعداد ۶ نفر راننده منظم با وانت و نیسان مسقف جهت پخش با مزایای خوب

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی