آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-07-16

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در یک شرکت معتبر حمل و نقل پستی با مزایا

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در یک شرکت معتبر حمل و نقل پستی با مزایا

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی