آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-07-16

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش برخورد و آشنا به اجرای زنده در ارتباط باشند

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش برخورد و آشنا به اجرای زنده در ارتباط باشند

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی