آگهی استخدام کارآموز تدوین در مجموعه هنری

استخدام کارآموز تدوین در مجموعه هنری

1398-07-16

استخدام کارآموز تدوین در مجموعه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش های کامل در زمینه برنامه های تخصصی مرتبط

استخدام کارآموز تدوین در مجموعه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش های کامل در زمینه برنامه های تخصصی مرتبط

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی