آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-07-15

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز بدون نیاز به حضور در محل کاری.افراد خلاق و آشنا به ادیت عکس ها در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز بدون نیاز به حضور در محل کاری.افراد خلاق و آشنا به ادیت عکس ها در ارتباط باشند

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی