آگهی استخدام کافی من در رستوران کوهسار

استخدام کافی من در رستوران کوهسار

1397-08-19

استخدام کافی من ماهر و مسلط به امور کافه دارای مدرک در رستوران کوهسار حوالی منطقه دربند

استخدام کافی من ماهر و مسلط به امور کافه دارای مدرک در رستوران کوهسار حوالی منطقه دربند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی