آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-07-15

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد با تجربه و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد با تجربه و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی