آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-07-15

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. افراد خوش بیان و علاقمند به فعالیت در این زمینه در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. افراد خوش بیان و علاقمند به فعالیت در این زمینه در ارتباط باشند

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی