آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-07-15

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش در صورت نیاز برای افراد خوش بیان و علاقمند به فعالیت در این حوزه

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش در صورت نیاز برای افراد خوش بیان و علاقمند به فعالیت در این حوزه

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی