آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-07-15

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی با محیط کاری مناسب بانوان. افراد آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی با محیط کاری مناسب بانوان. افراد آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی