آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-07-15

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت نیمه وقت با حقوق مکفی محدوده فلکه سنگی بعد از پارک بعثت

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت نیمه وقت با حقوق مکفی محدوده فلکه سنگی بعد از پارک بعثت

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی