آگهی استخدام منشی رستوران

استخدام منشی رستوران

1397-08-19

استخدام منشی خانم فعال با روابط عمومی بالا و ظاهری مرتب جهت همکاری در رستوران بصورت تمام وقت همراه با وعده غذایی و زمان استراحت روزانه با حقوق مناسب ( در صورت رضایت از کارکرد امکان افزایش حقوق )

استخدام منشی خانم فعال با روابط عمومی بالا و ظاهری مرتب جهت همکاری در رستوران بصورت تمام وقت همراه با وعده غذایی و زمان استراحت روزانه با حقوق مناسب ( در صورت رضایت از کارکرد امکان افزایش حقوق )

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی