آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

1398-07-15

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز جهت رشد مجموعه خود. افراد مسئولیت پذیر - دارای پشتکار و تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز جهت رشد مجموعه خود. افراد مسئولیت پذیر - دارای پشتکار و تجربه کاری در ارتباط باشند

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی