آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-07-15

استخدام گرافیست در مجموعه مجاز جهت چند ساعت فعالیت در روز و افراد خوش برخورد و آشنا به ادیت ویدیو در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه مجاز جهت چند ساعت فعالیت در روز و افراد خوش برخورد و آشنا به ادیت ویدیو در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی