آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت دانش بنیان

استخدام کارمند آی تی در شرکت دانش بنیان

1398-07-15

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر . موقعیت کاری مناسب برای افراد خوش بیان - فعال و دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر . موقعیت کاری مناسب برای افراد خوش بیان - فعال و دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی